Arbetslivserfarenhet

Posted by on mar 19, 2015 in CV | 0 comments

Useit Consulting Sweden AB | Stockholm

Tillgänglighetsexpert | Augusti 2019 – pågående

UX-designer/tillgänglighetsexpert | Försäkringskassan

September 2019 – Mars 2020
 • Löpande granskning av e-tjänster inför kommande lansering.
 • Granskning av skisser och tekniska lösningar ur ett tillgänglighetsperspektiv.
 • Rådgivning till nyckelpersoner i beslutsprocessen.
 • Utbildning till anställda inom tillgänglighet.

Funka Nu AB | Stockholm

Tillgänglighetsexpert | September 2016 – Augusti 2019

 • Granskning av webbplatser inom offentlig sektor, bankar och enstaka företag.
 • Muntlig presentation av granskningsresultat för kund.
 • Löpande stöd och granskning under utveckling av nya webbplatser och e-tjänster.
 • Test av hjälpmedel i kombination med olika versioner av webbläsare och operativsystem.
 • Demonstration av förstorande hjälpmedel för kund vid arbetsgivarens återkommande event.
 • Intern introduktion av förstorande hjälpmedel för nya medarbetare.

KommSyn Skåne – Region Skåne | Lund

IT-tekniker | September 2013 – Augusti 2016

 • Installation, konfiguration och leverans av datorbaserade hjälpmedel inom Region Skånes förvaltning Habilitering & Hjälpmedel. Arbetsuppgifter specifikt knutna till användargrupp med nedsatt syn och med behov av datorbaserade hjälpmedel som förstoring, talsyntes och punkt.
 • Support per telefon med fjärrstyrning som verktyg till slutanvändare i hela Skåneregionen.

Radix Kompetens AB | Malmö och Trelleborg

Webbutvecklare, rådgivare och utbildare | Juni 2011 – Augusti 2013

 • Utveckling av webbaserade tjänster.
 • Rådgivning till ungdomar och vuxna som deltar i Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti/ungdomsgaranti.
 • Utbildning i grundläggande datorkunskap till deltagare med behov av utbildningsstöd.

ManPower Student | Göteborg

Lagerarbete och inventering | September 2009 – April 2010

 • Lagerarbetare på Ridderheims Delikatesser samt varuinventering på ICA Maxi Angered.

Individual Computer Applications AB | Göteborg

Utbildare och administratör | Januari 2007 – Juli 2009

 • Utbildning i allmän datorkunskap till användare med olika typer av funktionsnedsättning, samt användarspecifik utbildning i hantering av hjälpmedelsprogram som skärmläsare, förstoring och talsyntes för nyttjande i arbete och studier.
 • Installation av datorer och hjälpmedelsprogram på användardatorer samt datorer på arbetsplatser.
 • Administration av offerter, ordrar och fakturor i företagets databas. Registrering av inkommande och utgående leveranser, uppdatering av lager och andra arbetsuppgifter kopplade till logistik.
 • Demonstration av företagets produkter till nya och gamla kunder i företagets lokaler på Karl Johansgatan. Support på produkter till kunder och användare via telefon och e-post.

Syncentralen i Borås, Handikappförvaltningen Västra Götalands Län | Borås

IT-assistent | Mars 2006 – December 2006

 • Utbildning i allmän datorkunskap till användare med synnedsättning som omfattade hantering av hjälpmedelsprogram som skärmläsare, förstoring och talsyntes för nyttjande i hemmet.
 • Installation av datorer och hjälpmedelsprogram på användardatorer.

Studier

Posted by on mar 19, 2015 in CV | 0 comments

Webmaster, 120 hp, Högskolan Väst

Augusti 2009 – Juni 2011

Studier med fokus på webbutveckling, design och programmering samt kurser i IT-säkerhet, IT-juridik, digitala distributionsformar, animering och filmproduktion för webben.

Kurslista

Examensbevis


Systemvetenskapliga programmet, 120 p, Högskolan i Skövde

Augusti 2001 – Juni 2005

Systemvetenskapliga studier med inriktning på informationssystemsutveckling, människa-dator-interaktion och användbarhet.
Högskoleexamen i Informationssystemsutveckling, 85 p (127,5 ECTS credit points)

Kurslista

Examensbevis


Braheskolan Visingsö Folkhögskola och Loxdale Folk High School in Brighton, United Kingdom

Augusti 2000 – Juni 2001

Språkstudier i engelska samt kurser i brittisk samhällskunskap, kultur and litteratur.


Medieprogrammet, Alströmergymnasiet

Augusti 1997 – Juni 2000

Mediestudier med inriktning på rörlig bild med produktion och redigering.

Kunskaper

Posted by on mar 19, 2015 in CV | 0 comments

 • Informationssystemsutveckling och utvecklingsmetoder.
 • ER-modellering och objektorienterad programmering med Java och C#.
 • Människa-dator-interaktion, användbarhet och tillgänglighet på webben.
 • Montering och installation av datorer, PC och Mac.
 • Ordbehandling, kalkylering och presentationsdesign i Microsoft Office 2010 & 2013 samt OpenOffice och LibreOffice.
 • E-posthantering i Microsoft Outlook 2003-2016 för PC, Outlook 2011 & 2016 för Mac, Mozilla Thunderbird och Apple Mail.
 • Hantering av Office 365 för PC, Mac, smartphone och surfplatta.
 • Adobe Photoshop CS och Adobe Photoshop Lightroom 1-4. Varierande kunskaper i övriga CS-paketet.
 • Design och utveckling av webbplatser i Visual Studio 2010 & 2013.
 • Design och utveckling av webbplatser i Adobe Dreamweaver CS-CS6 & Creative Cloud, WordPress och MediaWikki. Viss kunskaper i Joomla och Drupal.
 • Sidstruktur och innehållshantering i EpiServer CMS 7.5.
 • HTML, XHTML och CSS enligt W3C-standarder.
 • W3C Validation Service för HTML och CSS.
 • W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0
 • Implementation av WAI-ARIA för beskrivning av objekt.
 • Sidmallar i XML.
 • DOM-struktur i JavaScript samt enkla skript för ökad användarnytta.
 • Design och scripting av animationer i Adobe Flash med ActionScript 3.0.
 • Scripting med PHP och databaskonstruktion i MySQL.
 • Konfiguration av Apache Web Server och MySQL Server.
 • Grundläggande konfiguration av nätverk.
 • Protokoll för SSH och FTP/SFTP.
 • Kundtjänst och support till kund.