Under mina år som yrkesverksam har jag hunnit med ett litet men givande spektrum av yrkesroller och arbetsuppgifter; från IT-assistent på Handikappförvaltningen i Västra Götalandsregionen, med uppgiften att utbilda användare med grav synnedsättning i datorkunskap och hantering av hjälpmedelsprogram, till administrations- och logistikansvarig på ett företag inom hjälpmedelsbranschen, där arbetsuppgifterna varierade från dag till dag. Det var också där som mitt intresse för webben och utveckling av densamma började gro och växa till något som jag ville ägna en större del av mitt yrkesliv åt.

Idag jobbar jag som webbutvecklare på ett coachingföretag med huvudkontor i Skåne. Min första utmaning med det nya yrket gick ut på att utforma ett webbaserat stödverktyg med syfte att underlätta för mina coachande kollegor att på ett säkert och effektivt sätt spara och hantera anteckningar i sitt arbete med att hjälpa arbetslösa tillbaka till arbetslivet.

Som webbutvecklare vill jag kunna bidra till området med mina kunskaper om användbarhet i allmänhet och mina synpunkter kring tillgänglighet på webben i synnerhet. Jag hoppas kunna tillföra sunt förnuft men även intressanta uppslag och idéer till mina kollegor.

Du som läser denna text har säkert märkt att jag använder ordet webbutveckling, och inte webbdesign, precis som jag föredrar att titulera mig som webbutvecklare istället för webbdesigner. Webbutveckling, enligt mig, omfattar både det yttre och det inre, det främre och det bakre. En användbar webbplats ska ge användaren en väl genomtänkt plattform och samtidigt kunna drivas effektivt och ha goda utvecklingsmöjligheter. Det hela handlar om hur vi väljer att utforma en av de viktigaste informationskanalerna som det moderna samhället hittills har skådat. Låt oss göra den kanalen stilig, ändamålsenlig, effektiv, säker och tillgänglig. För alla.