• Informationssystemsutveckling och utvecklingsmetoder.
 • ER-modellering och objektorienterad programmering med Java och C#.
 • Människa-dator-interaktion, användbarhet och tillgänglighet på webben.
 • Montering och installation av datorer, PC och Mac.
 • Ordbehandling, kalkylering och presentationsdesign i Microsoft Office 2010 & 2013 samt OpenOffice och LibreOffice.
 • E-posthantering i Microsoft Outlook 2003-2016 för PC, Outlook 2011 & 2016 för Mac, Mozilla Thunderbird och Apple Mail.
 • Hantering av Office 365 för PC, Mac, smartphone och surfplatta.
 • Adobe Photoshop CS och Adobe Photoshop Lightroom 1-4. Varierande kunskaper i övriga CS-paketet.
 • Design och utveckling av webbplatser i Visual Studio 2010 & 2013.
 • Design och utveckling av webbplatser i Adobe Dreamweaver CS-CS6 & Creative Cloud, WordPress och MediaWikki. Viss kunskaper i Joomla och Drupal.
 • Sidstruktur och innehållshantering i EpiServer CMS 7.5.
 • HTML, XHTML och CSS enligt W3C-standarder.
 • W3C Validation Service för HTML och CSS.
 • W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0
 • Implementation av WAI-ARIA för beskrivning av objekt.
 • Sidmallar i XML.
 • DOM-struktur i JavaScript samt enkla skript för ökad användarnytta.
 • Design och scripting av animationer i Adobe Flash med ActionScript 3.0.
 • Scripting med PHP och databaskonstruktion i MySQL.
 • Konfiguration av Apache Web Server och MySQL Server.
 • Grundläggande konfiguration av nätverk.
 • Protokoll för SSH och FTP/SFTP.
 • Kundtjänst och support till kund.