A-nivå

 • Introduktion till datavetenskap, 7,5 hp
 • Människa-datorinteraktion – introduktion, 7,5 hp
 • Informationssystem – modellering, 7,5 p
 • Informationssystem – användning och utveckling, 7,5 hp
 • Procedurell programmering, 7,5 hp
 • Hård- och mjukvaruplattformar, 7,5 hp
 • Engelska, praktisk engelska 15 hp

B-nivå

 • Människa-datorinteraktion – användarcentrerad design, 4,5 hp
 • Människa-datorinteraktion – användbarhet, 7,5 hp
 • Informationssystem – analys och design, 9 hp
 • Systemteori, 6 hp
 • Webbdesign, 7,5 hp

C-nivå

Utförda kurser efter examen

 • Objektorienterad programmering, A-nivå, 7,5 hp
 • IKT och kommunikationshandikapp, grundnivå, 7,5 hp
 • Webbutveckling – databasgränssnitt, grundnivå, 7,5 hp
 • Projekt i systemvetenskap, B-nivå, 15 hp – projektrapport: En produktkatalog tillgänglig för dyslektiker