Läsår 1

  • Systemering med användarfokus 7,5 hp
  • Introduktion till digital grafik 7,5 hp
  • Kodspråk och HTML 7,5 hp
  • Vektorgrafik och animering 7,5 hp
  • Digitala distributionsformer 7,5 hp
  • Databaser och databasdesign 7,5 hp
  • Grafisk design för Internet 7,5 hp
  • IT-säkerhet 7,5 hp

Läsår 2