Useit Consulting Sweden AB | Stockholm

Tillgänglighetsexpert | Augusti 2019 – pågående

UX-designer/tillgänglighetsexpert | Försäkringskassan

September 2019 – Mars 2020
 • Löpande granskning av e-tjänster inför kommande lansering.
 • Granskning av skisser och tekniska lösningar ur ett tillgänglighetsperspektiv.
 • Rådgivning till nyckelpersoner i beslutsprocessen.
 • Utbildning till anställda inom tillgänglighet.

Funka Nu AB | Stockholm

Tillgänglighetsexpert | September 2016 – Augusti 2019

 • Granskning av webbplatser inom offentlig sektor, bankar och enstaka företag.
 • Muntlig presentation av granskningsresultat för kund.
 • Löpande stöd och granskning under utveckling av nya webbplatser och e-tjänster.
 • Test av hjälpmedel i kombination med olika versioner av webbläsare och operativsystem.
 • Demonstration av förstorande hjälpmedel för kund vid arbetsgivarens återkommande event.
 • Intern introduktion av förstorande hjälpmedel för nya medarbetare.

KommSyn Skåne – Region Skåne | Lund

IT-tekniker | September 2013 – Augusti 2016

 • Installation, konfiguration och leverans av datorbaserade hjälpmedel inom Region Skånes förvaltning Habilitering & Hjälpmedel. Arbetsuppgifter specifikt knutna till användargrupp med nedsatt syn och med behov av datorbaserade hjälpmedel som förstoring, talsyntes och punkt.
 • Support per telefon med fjärrstyrning som verktyg till slutanvändare i hela Skåneregionen.

Radix Kompetens AB | Malmö och Trelleborg

Webbutvecklare, rådgivare och utbildare | Juni 2011 – Augusti 2013

 • Utveckling av webbaserade tjänster.
 • Rådgivning till ungdomar och vuxna som deltar i Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti/ungdomsgaranti.
 • Utbildning i grundläggande datorkunskap till deltagare med behov av utbildningsstöd.

ManPower Student | Göteborg

Lagerarbete och inventering | September 2009 – April 2010

 • Lagerarbetare på Ridderheims Delikatesser samt varuinventering på ICA Maxi Angered.

Individual Computer Applications AB | Göteborg

Utbildare och administratör | Januari 2007 – Juli 2009

 • Utbildning i allmän datorkunskap till användare med olika typer av funktionsnedsättning, samt användarspecifik utbildning i hantering av hjälpmedelsprogram som skärmläsare, förstoring och talsyntes för nyttjande i arbete och studier.
 • Installation av datorer och hjälpmedelsprogram på användardatorer samt datorer på arbetsplatser.
 • Administration av offerter, ordrar och fakturor i företagets databas. Registrering av inkommande och utgående leveranser, uppdatering av lager och andra arbetsuppgifter kopplade till logistik.
 • Demonstration av företagets produkter till nya och gamla kunder i företagets lokaler på Karl Johansgatan. Support på produkter till kunder och användare via telefon och e-post.

Syncentralen i Borås, Handikappförvaltningen Västra Götalands Län | Borås

IT-assistent | Mars 2006 – December 2006

 • Utbildning i allmän datorkunskap till användare med synnedsättning som omfattade hantering av hjälpmedelsprogram som skärmläsare, förstoring och talsyntes för nyttjande i hemmet.
 • Installation av datorer och hjälpmedelsprogram på användardatorer.