Arbetslivserfarenhet

Posted by on Mar 19, 2015 in CV | 0 comments

DAHJM (DAtorbaserade HJälpMedel) – Region Skåne | Lund

IT-tekniker | September 2013 – Pågående
Installation, konfiguration och leverans av datorbaserade hjälpmedel inom Region Skånes förvaltning Habilitering & Hjälpmedel. Arbetsuppgifter specifikt knutna till användargrupp med nedsatt syn behov av datorbaserade hjälpmedel som förstoring, talsyntes och punkt. Support per telefon med fjärrstyrning som verktyg till slutanvändare i hela Skåneregionen.


Radix Kompetens AB | Malmö och Trelleborg

Webbutvecklare, rådgivare och utbildare | Juni 2011 – Augusti 2013
Utveckling av webbaserade tjänster.
Rådgivning till ungdomar och vuxna som deltar i Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti/ungdomsgaranti.
Utbildning i grundläggande datorkunskap till deltagare med behov av utbildningsstöd.


ManPower Student | Göteborg

Lagerarbete och inventering | September 2009 – April 2010
Lagerarbetare på Ridderheims Delikatesser samt varuinventering på ICA Maxi Angered.


Individual Computer Applications AB | Göteborg

Utbildare och administratör | Januari 2007 – Juli 2009
Utbildning i allmän datorkunskap till användare med olika typer av funktionsnedsättning, samt användarspecifik utbildning i hantering av hjälpmedelsprogram som skärmläsare, förstoring och talsyntes för nyttjande i arbete och studier.
Installation av datorer och hjälpmedelsprogram på användardatorer samt datorer på arbetsplatser.
Administration av offerter, ordrar och fakturor i företagets databas. Registrering av inkommande och utgående leveranser, uppdatering av lager och andra arbetsuppgifter kopplade till logistik.
Demonstration av företagets produkter till nya och gamla kunder i företagets lokaler på Karl Johansgatan. Support på produkter till kunder och användare via telefon och e-post.


Syncentralen i Borås, Handikappförvaltningen Västra Götalands Län | Borås

IT-assistent | Mars 2006 – December 2006
Utbildning i allmän datorkunskap till användare med synnedsättning, samt hantering av hjälpmedelsprogram som skärmläsare, förstoring och talsyntes för nyttjande i hemmet.
Installation av datorer och hjälpmedelsprogram på användardatorer.

Studier

Posted by on Mar 19, 2015 in CV | 0 comments

Högskolan Väst

Webmaster, 120 hp

Augusti 2009 – Juni 2011
Studier med fokus på webbutveckling, design och programmering samt kurser i IT-säkerhet, IT-juridik, digitala distributionsformar, animering och filmproduktion för webben.

Kurslista

Examensbevis


Högskolan i Skövde

Systemvetenskapliga programmet, 120 p

Augusti 2001 – Juni 2005
Systemvetenskapliga studier med inriktning på informationssystemsutveckling, människa-dator-interaktion och användbarhet.
Högskoleexamen i Informationssystemsutveckling, 85 p (127,5 ECTS credit points)

Kurslista

Examensbevis


Braheskolan Visingsö Folkhögskola och Loxdale Folk High School in Brighton, United Kingdom

Augusti 2000 – Juni 2001
Språkstudier i engelska samt kurser i brittisk samhällskunskap, kultur and litteratur.


Alströmergymnasiet

Augusti 1997 – Juni 2000
Mediestuder med inriktning på rörlig bild med produktion och redigering.

Kunskaper

Posted by on Mar 19, 2015 in CV | 0 comments

 • Informationssystemsutveckling och utvecklingsmetoder.
 • ER-modellering och objektorienterad programmering med Java och C#.
 • Människa-dator-interaktion, användbarhet och tillgänglighet på webben.
 • Montering och installation av datorer, PC och Mac.
 • Ordbehandling, kalkylering och presentationsdesign i Microsoft Office 2010 & 2013 samt OpenOffice och LibreOffice.
 • E-posthantering i Microsoft Outlook 2010 & 2013, Lotus Notes, Mozilla Thunderbird och Apple Mail.
 • Adobe Photoshop CS och Adobe Photoshop Lightroom 1-4. Varierande kunskaper i övriga CS-paketet.
 • Design och utveckling av webbplatser i Visual Studio 2010.
 • Design och utveckling av webbplatser i Adobe Dreamweaver CS-CS6, WordPress, Drupal, MediaWikki. Viss kunskaper i Joomla.
 • HTML, XHTML, HTML5, XML, JavaScript. och CSS enligt W3C-standarder.
 • W3C validation Service.
 • Design och scripting av animationer i Adobe Flash med ActionScript 3.0.
 • Scripting med PHP och databaskonstruktion i MySQL.
 • Konfiguration av Apache Web Server och MySQL Server.
 • Konfiguration av nätverk.
 • SSH- och FTP-protokollen.
 • Kundtjänst och support till kund.